ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายเรียม - สุดเขตตำบล หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
802
16 ก.ค. 2556
232 ประกาศราคากลาง. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านนายเหลี่ยม - นายทรงศักดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
801
16 ก.ค. 2556
233 . โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายสวนกลาง - สุดเขตตำบล หมู่ที่ 4 ตำบล นาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
810
16 ก.ค. 2556
234 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ประเภท วัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
714
07 มิ.ย. 2556
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม จำนวน 1 โครงการ ปรับปรุงถนน จำนวน 1 โครงการ ในพื้นที่ตำบลนาเรียง อำเภอพ ดาวน์โหลดเอกสาร
654
31 พ.ค. 2556
236 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จำนวน 6 สาย ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
638
24 เม.ย. 2556
237 ประกาศเรื่องการจัดซื้อที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
661
04 ม.ค. 2556
238 เงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
635
04 ม.ค. 2556
239 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
734
24 ธ.ค. 2555
240 ประกาศสอบราคาโครงการแก้ปัญหาถนนขวางทางน้ำถนนสายบ้านนายขจร-ท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
722
07 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33