ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในไร่ - วังยาง หมู่ที่ ๑-๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
28 เม.ย. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสวนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
450
27 เม.ย. 2563
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยด้วน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนฆ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
425
23 เม.ย. 2563
54 ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฝายน้ำล้นท่าหัก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวปรางค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
23 เม.ย. 2563
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฝายน้ำล้นท่าหัก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวปรางค์ ขุดลอกฝาย กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ด ดาวน์โหลดเอกสาร
344
23 เม.ย. 2563
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไทร หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
425
20 เม.ย. 2563
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
01 เม.ย. 2563
58 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 เม.ย. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
396
30 มี.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบผสมผสาน สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33