ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายกำแพงถม-เขาปูน 21 (วัดท้าวโท๊ะ) หมู่ที่ 3 บ้านหัวปรางค์ ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
415
13 มี.ค. 2562
92 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
408
13 มี.ค. 2562
93 ประกาศราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านดอนฆ้อ (โรงเรียนวัดโยธาธรรม) หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
458
13 มี.ค. 2562
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
01 มี.ค. 2562
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
01 ก.พ. 2562
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
02 ม.ค. 2562
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สายน้ำดำ-สวนเทียม หมู่ที่ 3 (บ้านหัวปรางค์ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
436
11 ธ.ค. 2561
98 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
03 ธ.ค. 2561
99 ประกาศราคากลาง แบบ ป.ป.ช1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.122-01 สายน้ำดำ-สวนเทียม หมู่ที่ 3 (บ่้านหัวปรางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
454
22 พ.ย. 2561
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดสายทางหลวงท้องถิ่น นศ.122-01 สายน้ำดำ-สวนเทียม หมู่ที่ 3 (บ้านหัวปรางค์) ดาวน์โหลดเอกสาร
413
22 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33