ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล สายในไร่ - หัวแพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
14 มิ.ย. 2562
82 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายหัวปราง -นาตาหลวง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
14 มิ.ย. 2562
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
14 มิ.ย. 2562
84 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
14 มิ.ย. 2562
85 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
14 มิ.ย. 2562
86 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายนาพราหมณ์ - หนองสาคู หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
14 มิ.ย. 2562
87 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาพราหมณ์-หนองสาคู หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
410
13 มิ.ย. 2562
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวปราง-นาตาหลวง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
13 มิ.ย. 2562
89 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
01 พ.ค. 2562
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
01 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33