ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
01 ก.พ. 2561
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
03 ม.ค. 2561
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
01 ธ.ค. 2560
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
01 พ.ย. 2560
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรืองประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ (ใช้แบบแปลนหอถังสูงเหล็กขนาด30ลบ.ม.ทรงรูปถ้วยแชมเปญ)ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านในไร่ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
22 ส.ค. 2560
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านป่าพรุ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
456
22 ส.ค. 2560
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6บ้านหนองบัว ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
440
22 ส.ค. 2560
118 ประกาศโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายกระจายข่าว ภายในตำบลนาเรียงหมู่ที่ 2-8ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
458
22 ส.ค. 2560
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่องเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการโดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
450
16 ส.ค. 2560
120 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วเสาธงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนากัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
445
10 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33