ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
655
08 ธ.ค. 2557
202 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดอนฆ้อใน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
552
25 พ.ย. 2557
203 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (ครั้งที่ 3) โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบ (สถ.ศพด.3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
546
25 พ.ย. 2557
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
537
12 พ.ย. 2557
205 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
684
04 พ.ย. 2557
206 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
575
04 พ.ย. 2557
207 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
679
04 พ.ย. 2557
208 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบ้านดอนฆ้อใน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
668
04 พ.ย. 2557
209 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านเกาะบน หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
719
24 ต.ค. 2557
210 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบ้านดอนฆ้อใน หมู่ที่ 2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประมูลจ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
515
17 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33