ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 การเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์รถขุดดินตีนตะขาบ(รถแม็ตโฮ)ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
533
16 มิ.ย. 2559
162 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถขุดดินตีนตะขาบ(รถแม็คโฮ) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
533
16 มิ.ย. 2559
163 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายป่าพรุใต้-หัวแพ (ช่วงแรก) หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง ตามแบบ ป.ป.ช. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
23 มี.ค. 2559
164 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหัวแพ-ในไร่ หมู่ที่ 5 ตามแบบ ป.ป.ช.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
23 มี.ค. 2559
165 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านเพิง-หนองสาคู หมู่ที่ 4 ตามแบบ ป.ป.ช.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
23 มี.ค. 2559
166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5 ตามแบบ ป.ป.ช.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
23 มี.ค. 2559
167 ประกาศเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเบิกถนน จำนวน 1 โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
23 มี.ค. 2559
168 ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายชื่อ ซอย ถนน สายกำแพงถม-เขาปูน และถนนสายวิริยานุศาสน์ หมู่ที่ 1-8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
537
10 ก.พ. 2559
169 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลวงครู-บ้านม่วง หมู่ที่ 6,7 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
513
15 ม.ค. 2559
170 ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหลวงครู-บ้านม่วง หมู่ที่ 6,7 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
542
15 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33