ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนากัน) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
327
19 ส.ค. 2563
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
03 ส.ค. 2563
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
01 ก.ค. 2563
44 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ก.ค. 2563
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
01 มิ.ย. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองวังยาง หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
441
07 พ.ค. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตกรรม บ้านสวนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
490
07 พ.ค. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตกรรม บ้านสวนกลาง ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
343
07 พ.ค. 2563
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
01 พ.ค. 2563
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนกลาง -สวนเทียม หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33