ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
28 ต.ค. 2558
172 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
28 ต.ค. 2558
173 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
592
09 ต.ค. 2558
174 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
556
09 ต.ค. 2558
175 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ณ บ้านหัวปราง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
577
09 ต.ค. 2558
176 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจจราจร คสล.สายสวนกลาง-สุดเขตตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
572
08 ก.ย. 2558
177 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจจราจร คสล.สายกำแพงถม-บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
577
08 ก.ย. 2558
178 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
527
08 ก.ย. 2558
179 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายกำแพง -บ้านใน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบ ปปช 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
08 ก.ย. 2558
180 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายสวนกลาง - สุดเขตตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ปปช. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33