ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
459
23 มิ.ย. 2558
192 ประกาศโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านม่วง-บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
498
10 เม.ย. 2558
193 ประกาศโครงการปรับปรุงไหล่ทาง (2 ข้างทาง) ถนนสายป่ากิ้ว-ป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
503
10 เม.ย. 2558
194 ประกาศโครงการบุกเบิกถนนสายผิวจราจร หินคลุกสายวัดน้ำดำ-สวนเทียม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
498
10 เม.ย. 2558
195 ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบ(สถ.ศพด.)ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
524
17 มี.ค. 2558
196 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล สายบ้านโพธิ์-นางนาก หมู่ที่2 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
719
30 ม.ค. 2558
197 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายนางแนบ – นายริ่น หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
30 ม.ค. 2558
198 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายในไร่ - หัวแพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
685
30 ม.ค. 2558
199 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
681
11 ธ.ค. 2557
200 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
516
08 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33