ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ม.2 บ้านดอนฆ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 ก.ย. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ม.3 บ้านหัวปราง ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 ก.ย. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ม.4 บ้านสวนกลาง ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 ก.ย. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำแพงถม-เขาปูน 11 (ป่ายาง-สาวนกลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ก.ย. 2564
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ก.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากัน-หัวแพ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
17 ส.ค. 2564
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 ส.ค. 2564
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
01 ก.ค. 2564
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ม.5 บ้านกำแพงถม ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 มิ.ย. 2564
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33