ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
02 ม.ค. 2563
72 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
02 ม.ค. 2563
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
02 ธ.ค. 2562
74 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
407
21 พ.ย. 2562
75 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
417
15 พ.ย. 2562
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
01 พ.ย. 2562
77 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
30 ก.ย. 2562
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
410
11 ก.ย. 2562
79 ประราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
404
28 ส.ค. 2562
80 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
408
28 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33