ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายกระจายข่าวภายในตำบลนาเรียงหมู่ที่ 2-8 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
06 ส.ค. 2560
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
429
27 ก.ค. 2560
123 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงหมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
25 ก.ค. 2560
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่องเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายวังยาง-ในไร่ หมู่ที่1,5 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
428
21 ก.ค. 2560
125 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรางค์ (อาคารใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
21 ก.ค. 2560
126 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายเขาปูน-กำแพงถม12หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
21 ก.ค. 2560
127 โครงการซ่อมแซมคอสะพานสายป่ายาง-ป่ากิ๋ว(บ้านนายคิ่นและก่อสร้างผนังกั้นน้ำ)คลองนอกท่าหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
21 ก.ค. 2560
128 โครงการก่อสร้างรั้งและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงหมู่ที่ 1 (บ้านนากัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
443
21 ก.ค. 2560
129 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสุชาติ-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
21 ก.ค. 2560
130 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
434
19 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33