ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ (สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
523
17 ต.ค. 2557
212 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสลสายท่าหัก - บ้านแคว หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
763
29 ก.ค. 2557
213 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.สายสวนโหนด หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรียง
582
29 ก.ค. 2557
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายสวนโหนด หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
703
29 ก.ค. 2557
215 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
690
27 มิ.ย. 2557
216 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จำนวน 3 โครงการ ในเขตพื้นที่ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
764
12 มิ.ย. 2557
217 ประกาศ อบต.นาเรียง เรื่อง การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
451
20 พ.ค. 2557
218 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
19 เม.ย. 2557
219 ประกาศผลการพิจรณาการสอบราคา หมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
18 เม.ย. 2557
220 ประกาศผลการพิจรณาการสอบราคา หมู่ที่8 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
18 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33