ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑(บ้านนากัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
390
30 มี.ค. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑(บ้านนากัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
398
30 มี.ค. 2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายนากัน - บ้านโพธิ์ (นายสุชาติ - บ้านโพธิ์) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
18 มี.ค. 2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพิง - หนองสาคู หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
18 มี.ค. 2563
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
02 มี.ค. 2563
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
03 ก.พ. 2563
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายในไร่ -วังยาง หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
07 ม.ค. 2563
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายวิริยานุศาสน์ 9 (ป่ากิ่ว -ป่ายาง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
400
07 ม.ค. 2563
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายกำแพงถม - เขาปูน 19 (ท่าหัก - บ้านใน) หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
07 ม.ค. 2563
70 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ออกกำลังกายผู้สูงอายุและเยาวชนพร้อมก่อสร้างเวที่ ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
398
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33