ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.นาเรียง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
28 ก.พ. 2560
152 ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.นาเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
495
23 ก.พ. 2560
153 ประกาศ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาบาลขนาดใหญ่ บ้านหนองอ้ายเป็ด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
22 พ.ย. 2559
154 ประกาศ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาบาลขนาดใหญ่ บ้านท่าหัก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
22 พ.ย. 2559
155 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาบาลขนาดใหญ่ บ้านหนองอ้ายเป็ด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
22 พ.ย. 2559
156 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาบาลขนาดใหญ่ บ้านท่าหัก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
22 พ.ย. 2559
157 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าหัก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
22 พ.ย. 2559
158 ประกาศราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองอ้ายเป็ด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
22 พ.ย. 2559
159 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
474
29 ก.ย. 2559
160 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายป่าแหลมเหลียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
480
16 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33