ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 62 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 พ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ก.ย. 2562
3 ประราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ส.ค. 2562
4 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ส.ค. 2562
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล สายในไร่ - หัวแพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 มิ.ย. 2562
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายหัวปราง -นาตาหลวง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 มิ.ย. 2562
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 มิ.ย. 2562
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 มิ.ย. 2562
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายท่าหัก - บ้านใน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 มิ.ย. 2562
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสลสายนาพราหมณ์ - หนองสาคู หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26