ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองวังยาง หมู่ที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 พ.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตกรรม บ้านสวนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
07 พ.ค. 2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 พ.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนกลาง -สวนเทียม หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 เม.ย. 2563
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในไร่ - วังยาง หมู่ที่ ๑-๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 เม.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฝายน้ำล้นห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านสวนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 เม.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยด้วน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนฆ้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฝายน้ำล้นท่าหัก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวปรางค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
23 เม.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองไทร หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28