กิจกรรม : วัน อปพร.รายละเอียด :
    

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ วัน อปพร. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก อปพร. ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อสังคมด้วยดีและเชื่อมความรักความสามัคคีของสมาชิก อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564    อ่าน 534 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**