กิจกรรม : สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย


รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้รับการคัดเลือกเป็น “ตำบลต้นแบบ” ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่ตำบลนาเรียง จึงร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อวางรากฐานด้านจิตสำนึกความปลอดภัย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎี โดยให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมกับการฝึกภาคปฏิบัติในสนามจราจรจำลอง โดยการขับขี่รถจักรยานผ่านเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ทดสอบต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ สามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่างที่ดีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตสำนึกความปลอดภัยและวินัยจราจรในอนาคต 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564    อ่าน 168 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**